Program do dystrybucji prasy

Program komputerowy PRASA DOS wspomaga prowadzenie rozliczeń związanych z dystrybucją prasy. Podstawowe zadania programu to: obsługa zamówień na prasę otrzymywanych od kontrahentów, prowadzenie magazynu prasy w zakresie dostaw i zwrotów prasy, automatyczny nadział prasy na podstawie zamówień od kontrahentów oraz wielkości dostaw, tworzenie i ewidencja dokumentów magazynowych dla obsługi magazynów i dystrybucji prasy, rozliczenia dostaw prasy na poziomie kontrahenta (rozliczenia okresowe oraz inwentaryzacja roczna), pełna obsługa sprzedaży w zakresie faktur, faktur korygujących oraz rejestru sprzedaży, zestawienia nadziałów, zwrotów, nierozliczonych tytułów, rachunków i faktur oraz obrotu danym tytułem i wiele innych funkcji.

Pierwsza wersja programu powstała w roku 1997. Program opracowany został w języku obsługi baz danych Clipper wersji 5.2e. Zbiory danych są w formacie dBase z indeksami NTX systemu Clipper z zachowaniem porządku alfabetycznego w standardzie Mazovii. Program pracuje w sieciach komputerowych realizując funkcje wielodostępu. Ponieważ instalacje programu pracują do dnia dzisiejszego znajduje się on nadal w ofercie oraz jest serwisowany.

Aktualna wersja programu: 1.63 (kompilacja CA-Clipper 5.2e, maj 2013)

Plik JPK można podpisać również za pomocą profilu zaufanego ePUAP, ale nie bezpośrednio w aplikacji WAPRO-JPK. Jak to zrobić?

Więcej »

30 września 2016 roku firma Asseco Wapro ostatecznie zamyka linię produkcyjną oraz wsparcie serwisowe programów dla DOS.

Więcej »

Na skróty