Ankiety online

Ankiety online to nowa propozycja dla wszelkiego rodzaju badań internetowych. Aplikacja zrealizowana w formie aplikacji internetowej instalowana na dowolnym serwerze www z obsługą PHP oraz bazy mySQL.

Ankieta zawiera tzw. metryczkę danych osoby badanej (jej zawartość ustalana jest ze zleceniodawcą ankiety) oraz dowolna liczbą bloków pytań (w dowolnej skali odpowiedzi, zadanej przez zleceniodawcę.

Do bazy danych zapisywane są tylko kompletne odpowiedzi osoby badanej.

Warunki korzystania z aplikacji:

  1. Na podstawie dostarczonych danych do ankiet (zestaw pytań i danych wymaganych od osoby ankietowanej) opracowywana jest jej implementacja w formie webowej.
  2. Badania prowadzone są, po rozesłaniu przez zleceniodawcę ankiety, linków do wersji ankiety online.
  3. Zleceniodawca otrzymuje gotowe wyniki badań w uzgodnionym formacie danych (Excel, SPSS, Statistica lub inne na życzenie) po zakończeniu badań.

Plik JPK można podpisać również za pomocą profilu zaufanego ePUAP, ale nie bezpośrednio w aplikacji WAPRO-JPK. Jak to zrobić?

Więcej »

30 września 2016 roku firma Asseco Wapro ostatecznie zamyka linię produkcyjną oraz wsparcie serwisowe programów dla DOS.

Więcej »

Na skróty